Çözümlerimiz

Online Sınıf & Öğretmen

SINIF YÖNETİM SİSTEMİ (Öğretmen Sistemi)

Online Eğitim Yönetimi, modern eğitim süreçlerinde önemli bir rol oynayan bir sistemdir. Öğretmenlerin ders içeriklerini oluşturmasına, ödevleri ve sınavları yönetmesine olanak tanır. Aynı zamanda öğrenci ilerlemesini izlemelerine ve değerlendirmeler yapmalarına yardımcı olur. Bu sistem, eğitimin dijitalleşmesiyle birlikte daha da önem kazanmıştır. Öğretmenlerin ve öğrencilerin etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlayarak, eğitim kalitesini arttırmaya yardımcı olur. Online Eğitim Yönetimi, eğitimde verimliliği ve etkileşimi arttıran bir araç olarak gün geçtikçe daha da yaygınlaşmaktadır.

Öğrencilerim

a) Sanal Sınıf Oluşturma

b) Kullanıcı Adı ve Şifre Oluşturma

c) Öğrencilere Özel Karne ve Kullanım Bilgileri Raporlama

Ödev ve Sınav Paylaşım Sistemi

Öğrencinin ve sınıfın kazanım başarısının tespit amaçlı ders ve ünite alt kazanımlarına ait haftalık, 15 günlük veya aylık ödev için gerek sistem havuzundan seçerek gerek kendisine ait ödevleri paylaşıp takip edebilir.

a) Sınav Ödevleri

Yeni Kazanım Testi Ödevlendirme

            a) Otomatik Seçim

            b) Manuel Seçim

Hazır Kazanım Testi Ödevlendirme

b) Etkinlik Ödevleri

OnlineOkul Hazır Etkinlikleri Ödevlendirme

Kendi Etkinliğini Ödevlendirme

c) Ödev Raporları

Seçip Kayıt Ettiğim Ödevler

Gönderilen Ödev Rapor ve Analizleri

Ders Deneme Oluşturma

Yeni Ders Denemesi Oluşturma Sistemi

a) Otomatik Seçim

b) Manuel Seçim

Dijital Kütüphane

a) Kişisel Kütüphane Oluşturma

b) Hazır Dijital Kütüphane

Akıllı Defter

Hazır Akıllı Defter

a) Okuma Metni

b) Etkinlik Tahtası

c) Test Yapalım

Dosya Paylaşım Sistemi

a) Doküman ve Dosya Öner

b) Hazır Dokümanlar

Etkinlik Paylaşım Sistemi

Kişisel WebTV Paylaşım Sistemi

Sınıf adına tahsis edilen panel üzerinden WEB TV kurabilir öğrenci ve velilerinizle paylaşabilirsiniz.